self build financing
 
 
  wetteliijke
  reacties
  het laatst

Rechten van het Kind

De overeenkomst over de Rechten van de mens van het Kind is enkel ťťn van de belangrijkste vooruitgang die op het wetgevende en normatieve gebied sinds de goedkeuring van de Universele Verklaring van Rechten van de mens in 1948 is gemaakt. De legitimiteit is beveiligd voor het principe dat de rechten van de mens universeel en ondeelbaar zijn. Nu moeten ons wij van standaard-plaatst aan volledige implementatie bewegen. Dat is zo sterk op economische, sociale, en culturele rechten en het recht op ontwikkeling van toepassing aangezien het aan burgerlijke en politieke rechten doet. De democratie en de politieke vrijheid kunnen niet bloeien zonder basisnormen van voedsel, schoon water, gezondheidszorg, en onderwijs voor allen ook te verzekeren.

 Er is groeiende steun voor een op recht-gebaseerde benadering van ontwikkeling die het bereiken van de basislevensbehoeften als fundamentele rechten van de mens ziet waarop wij allen recht hebben. Dit zal vooral belangrijk zijn aangezien wij nieuw uitdaging-voor voorbeeld, globalisering onder ogen zien, die grote kansen maar ook potentiŽle problemen voor armere landen standhouden.

Ik geloof niet dat de rechten van de mens voor allen een onmogelijk idealistisch doel zijn. Wij zijn dichter aan het bereiken van dat doel dan ooit voordien. Het kan worden bereikt, verstrekt er voldoende politieke wil en dat alle actoren impliceren-overheden, ontwikkeling en financiŽle instellingen, ondernemingen, niet-gouvernementele organisaties, en rechten van de mens verdediger-werk samen is om het te verwezenlijken.

Looking for the very cheapest UK insurance for your car? Check here to

buy very cheap car insurance

Or check here for professional indemnity cover information

De onderzoeken in Noord-Amerika en Europa die volwassen onderwerpen vragen om kinderjaren aan mishandeling te herinneren wijzen erop dat tussen 10 en 30 percent van jonge meisjes aan benutting of misbruik zoals hierboven wijd bepaald worden onderworpen. De ramingen van misbruik of verwaarlozing door ouders of beschermers strekken zich van ongeveer 1 uit elke 100 kinderen uit aan meer dan 1 in 7, en de cijfers zijn veel hoger als het emotionele misbruik en de verwaarlozing inbegrepen zijn. Hoewel wijd overwegend, wordt het kindmisbruik vaak overzien door familie, vrienden, en gezondheidsberoeps. Het nadeel, de bezorgdheid, en schande-niet het gebrek van informatie-schijnen de belangrijkste redenen voor het nalaten te zijn om deze privť handelingen van een geweld-vorm van stilzwijgende ontkenning te erkennen die tot hun bestendiging leidt. Het misbruik van het kind kan ernstige toekomstige gevolgen voor zijn slachtoffers, met inbegrip van vertragingen in de fysieke groei, geschade taal en cognitieve capaciteiten, en problemen in persoonlijkheidsontwikkeling, het leren, en gedrag hebben.

De wreedheid aan kinderen heeft verscheidene belangrijke oorzaken. De verkeerde patronen van gedrag door ouders kunnen als maladaptive reacties op zwaar situaties en gevoel van machteloosheid worden bekeken. Als dusdanig, vertegenwoordigen zij de scheefgetrokken inspanningen van volwassenen om situaties te beheersen die uit hun controle zijn en een psychologisch evenwicht te herwinnen door de heffing van hun wil op weerloze kinderen. De psychiatrische en pediatrische studies hebben aangetoond dat een groot deel ouders die hun kinderen misbruiken zelf fysisch of emotioneel mishandelde tijdens hun kinderjaren was. Overdisciplined typisch en beroofde van ouderlijke liefde in hun kleutertijd, herhalen deze ouders het patroon met hun eigen kinderen, vaak in de overtuiging dat zij wettig hun ouderlijk recht uitoefenen een kind te straffen. Deze „cyclus van misbruik“ is een bijzonder belangrijke factor in gevallen van seksueel misbruik, en men gelooft nu wijd dat vele kindmolesters slachtoffers van misbruik als kinderen waren.

Betriebsversicherung

© Copyrightseecran.org All Rights Reserved.